Czy produkty ekologiczne/zielone/fair trade czynią nas lepszymi?

Czasem, gdy widzę argumeny przeciwko produktom ekologicznym czy sprawiedliwemu handlowi (fair trade), pomimo że jestem ich zwolenniczką, to jednak nie sposób przyznać racji niektórym z argumentów. Lepiej jest kupować ekologiczne, niż nie-ekologiczne, podobnie jak lepiej jest kupować produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu. Czasami jednak mam wrażenie, że powody stojące za wyborem produktów ekologicznych są przejawem […]